Thursday, July 1, 2010

కథ కంచికి - - బి.ఎస్.రాములు

కథను పాఠకుల కోసం రాయాలా? ఆ కథల్లోని పాత్రలకోసం రాయాలా? అనేది ఒక వౌలిక ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్న వుంటుందని చాలా మంది రచయితలకు తెలియదు.
కథలోని పాత్రలకోసం వారి జీవితాల మెరుగుదల కోసం వారికి చేయూతనందించడం కోసం కథ రాయడమనేది కేవలం సాహిత్యానికి, సాహిత్య వస్తువు, శిల్పం, అలంకార శాస్త్రాలకు సంబంధించిన అంశం కాదు. అక్కడినుండి దాని బంధనాలను విడగొట్టుకుని ప్రత్యక్షంగా సమాజంలోకి, జీవితంలోకి పాత్రధారుల మధ్యలోకి కథ ప్రవేశించింది.అందువల్ల వారిగురించి రాసే కథ, వారికి జీవితంలో ఒక వెలుగునివ్వాలి. ఒక దారి చూపాలి. కనుక సాహిత్యం ఇంతదాకా చర్చించిన కథా విలువలు, శైలి, శిల్పాలు, రచనా పద్ధతులు అన్నీ వౌలికమైన పరిణామం చెందాల్సి వుంటుంది. ఇంతదాకా పాఠకులకోసం ప్రేక్షకులకోసం రచనలు చేశారు. సినిమాలు తీసారు. ఉద్యమాల్లో పాట, ప్రసంగాలు ప్రత్యక్షంగా ఆయా ఉద్యమాల్లో పాత్రధారులైన ప్రజలను ఉద్దేశించి సాగుతాయి. కథ, నవల, వచన కవిత, సినిమా కూడా ఇలా ప్రజల దగ్గరికి చేరాలి. ప్రజలతో మమేకం కావాలి. ప్రజలు దాన్ని చదవాలి, చూడాలి. పాటలతో, ప్రసంగంతో ఉత్తేజాన్ని పొందాలి. తమ జీవితాలను మరింత బాగుపరుచుకునే మార్గాలను సూచించాలి. కష్టాల్లోంచి బయటపడి జీవితాలను గెలుచుకునే అనేక మార్గాలను చూపి జీవితంపట్ల కోల్పోయిన ఆశలను తిరిగి కల్పించాలి. అప్పుడే వాళ్లు ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. జీవితం గెలుచుకోవడం కోసం ఉద్యమిస్తారు. కష్టపడతారు కంచికి చేరే కథ ముగింపు చక్కని సందేశాన్ని, హామీని నిలబెట్టుకుందా? ముగింపు,కథ నడక ఒకే వేగంలో చక్కగా సాగాయా? సడన్ బ్రేక్ వేసినట్టు కథంతా అతలాకుతలమయిందా? పాఠకుడు రచయితను నమ్ముతాడు. ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి. కథ చదివి ఏదో కొత్త విషయం తెలుసుకున్నానని పాఠకుడు అనుకోగలగాలి.
కొన్నికథలు రాయడం ఈజీ. కానీ ముగింపులు ఇవ్వడం కష్టం.
1. జీవితంలో గమ్యం లేనట్టుగానే గమ్యం లేని కథలుంటాయి. అవి తొలిదశ రచనలు.
2. గమ్యం వుండి గమ్యం చేరని కథలుంటాయి.
3. గమ్యంకోసం సాగే కథలు వుంటాయి. గమ్యంకోసం సాగే కథల్లో ఓటమి ముగియవచ్చు. గమ్యం చేరవచ్చు.
4. గమ్యం చేరిన తరువాత అందరూ సుఖంగా వుంటారు అని సినిమాలు, పాత కథలు ముగిసేవి. ఉదాహరణకు ప్రేమించుకున్న వాళ్లు పెళ్లిదాకా రావడంతో కథ ముగియడం, విలన్ కష్టాలనుండి బయటపడి హీరో హీరోయిన్లు ఒకటి కావడం.
కథ ముగింపు కలలోంచి వాస్తవంలోకి రావడంతో ముగియవచ్చు. కష్టాలు వాస్తవికత నుంచి మధురమైన కలలు కనడంతో ముగియవచ్చు. కథ మొదలుపెట్టిన చోటునుంచి అక్కడక్కడే గిరికీలు తిరగవచ్చు. కానీ ముగింపు కథ ప్రారంభంనుంచి కొంతైనా ముందుకు సాగినట్టు వుండాలి. జ్ఞాపకాలు, గతంలోకి వెళ్లి కథంతా నడిపి వర్తమానంలోకి తిరిగి వచ్చినపుడు కథ ప్రారంభంలో వున్న చోటే కథ ముగియవచ్చు. ఆలోచనలు, తలపోతలు మొత్తం కథంతా ఆక్రమించినా ముగింపులో కొంతైనా కొత్తదనం, కాస్త కొత్త విషయం అయోమయం నుండి స్పష్టతలోకి, ఏ నిర్ణయం లేనితనంనుండి ఒక నిర్ణయానికి రావడంతోటి కథ ముగియవచ్చు. కొన్ని కథలకు ముగింపు ఇవ్వడం అంత సులభం కాదు. జీవితానే్న కథగా రాసినప్పుడు జీవితంలో ఎలాంటి మలుపు రావాలో, వచ్చే అవకాశం వుంటుందో అది మాత్రమే చెప్పాల్సి వుంటుంది. అలాంటి ముగింపు జీవితానికే లేనప్పుడు దాన్ని కథలో చెప్పి ముగించడం ఎలా అనేది ప్రధానమైన సమస్య.సాంప్రదాయక కథలు, నూతన పోకడలు పోయే కథలు, ప్రయోగాత్మక కథలు అని కథల్ని మూడువిధాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. సాంప్రదాయక కథా వస్తువు సులభంగానే గుర్తుపట్టవచ్చు. నవలలోలాగా ముగింపును కూడా ఆంచనా వేయవచ్చు. నవలలో లాగానే ముగింపు వుండవచ్చు. సంక్షోభాలు, సన్నివేశాలు అన్నీ పరిష్కారంలోకి రావచ్చు.
నూతన పోకడలు పోయే కథలు కథ ముగింపులో ఏ సమస్యను పరిష్కరించకపోవచ్చు. పాత్రలకు సందేశం వుండకపోవచ్చు. ఇలాంటివి చదివితే చివరి పేజీ మిస్సయిపోయామా అని అనుకునే అవకాశం వుంటుంది. ముగింపుతో కథకుడు కథను, కథలోని భావాలను, పాత్రలను ఫీల్ కావాలి. వాటితో మమేకత్వం చెందాలి. అవి తనవిగా భావించగలగాలి. కథ ముగింపులో వేసిన ముడిని విప్పేదిగా కూడా వుండవచ్చు. కథలో లేవనెత్తిన అంశాలు కథనుండి పాఠకులు ఆశించినవి ముగింపులో అందినప్పుడే కథ సార్ధకత.
- బి.ఎస్.రాములు
(అయపోయంది)

1 comment:

  1. nijamenandi ......ee madhya konni noothana pokada poye kathalu chadivaanu. alane anipinchindi.....

    ReplyDelete